Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
87779696 101778398101694 17714970569474048 n F 1848683727

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFOPOINTS), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 17.280,79€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με CPV 48810000‐9 Συστήματα Πληροφόρησης

Επισημαίνεται ότι  οι θέσεις στις οποίες προβλέπεται να εγκατασταθούν οι σταθμοί πληροφόρησης (infopoints), είναι:

  1. Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών (Ε.Ο.Τ.) πλησίον Ιστορικής Γέφυρας Άρτας
  2. Δημαρχείο Βουργαρελίου
  3. Πλησίον Γέφυρα Πλάκας,

Οι θέσεις που έχουν επιλεγεί είναι στο σύνολό τους προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα.

 

Previous Γ.Ν. Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια«ΤΡΟΦΙΜΩΝ»για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας