Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Άρτα
+C

Μεγ.: +

Ελάχ.: -1°

Τρι, 25.01.2022
champer artas LOGO mikro1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Επιμελητήριο Άρτας διακηρύσσει  ΤΟΝ  ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υποέργο 1: «Επαγγελματική, Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενίσχυση των Προοπτικών Ένταξης στην Αγορά Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069853, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – […]

logo e efka 260 81 0 F 1892641728

ΕΦΚΑ: Πρόσκληση υποβολών για παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των δομών της ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

To Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την πρόσκληση με ΑΔΑ:  ΨΩΨΘ46ΜΑΠΣ-7Ω5  και ΑΔΑΜ: 22PR0C11242046 2022-09-14,  του e-ΕΦΚΑ  ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και της για παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των δομών της ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής στην Π.Υ.Σ.Υ.  είναι 30/09/2022.

jpg

  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ :  Διαγωνισμός για την  προμήθεια «ΠΟΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ προκηρύσσει   διαγωνισμό για την  προμήθεια «ΠΟΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ » Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η 29/09/2022. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

– Καινοτομώ

Ανακοίνωση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Την προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων έτους 2022

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων έτους 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.898,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 34928480-6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 181.151,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 33157100-6, […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2022 του Δήμου Αρταίων, (cpv 35113400-3) με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 103.396,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% και 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1188434464

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την  διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV: 39222100-5) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 79.100,22€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος. Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, […]

ακινητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  (E – AUCTION) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ AKINHTΟΥ Κυλικείο-Φωτοτυπείο στον περιβάλλοντα χώρο του πρωτοδικείου Άρτας.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για  την τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου «κυλικείο-φωτοτυπείο» στον περιβάλλοντα χώρο του πρωτοδικείου Άρτας, στην περιοχή Μύλοι (ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ.) με κωδ. Διαγωνισμού Q12177R3». Επίσης παραθέτουμε και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στη σελίδα του ακινήτου στην επίσημη ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΕΤΑΔ ΑΕ. : https://www.e-publicrealestate.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85?pd=12177R3 […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1896418415

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει την  διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 193.936,00€ συμπ/νου ΦΠΑ Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : […]

champer artas LOGO1
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας

Μετάφραση Σελίδας »