Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τις δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τις δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων (μεταφορά ανακυκλώσιμων) για τα έτη 2024, 2025 και 1ο εξάμηνο 2026, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F690649503

Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ : Διαγωνισμός για την προμήθεια: «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τη διακήρυξη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ)  (CPV 33181200-4)» συνολικού προϋπολογισμού: 199.205,80€ συμπερ. ΦΠΑ, για δύο (2) έτη συμπερ. ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας (ΔΣ 27/2024) Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 […]

nosokomeio artas F46529874

Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6), για τις ανάγκες του  Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  31.423,46€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1)έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

Διαγωνισμός «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ»(CPV: 50421000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.856,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (ΔΣ 15/2024 ΚΑΙ Α/Α 346124) Ημερομηνία έναρξης υποβολής […]

artopoiia

Διαγωνισμός 8ης Μ/Π ΤΑΞ «ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ»

H 8η Μ/Π ΤΑΞ θα προβεί στη διενέργεια, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια: «Ειδών κυλικείου (νωπά τυποποιημένα είδη αρτοποιίας – γλυκά – κατεψυγμένα είδη αρτοποιίας) για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατη-ρίου Ιωαννίνων (ΣΠΙ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ΛΑΦ (που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών, Άρτας, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Φιλιατών), […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1126587207

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός «ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  «ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524200-8  ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  119.822,74€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΕΝΩ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ […]

NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1953034259

Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 16 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος: 257184 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 16 […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ¨

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ¨ για τα έτη 2023-2024-2025 συνολικού προϋπολογισμού 404.040,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή […]

champer artas LOGO mikro1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Άρτας απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του κτιρίου του Επιμελητηρίου Άρτας, που εδρεύει στην Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, και κατάθεση οικονομικών προσφορών, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να επιλεγεί ο ανάδοχος. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι  για ένα χρόνο, έως 31/12/2024 Προϋπολογισμός: τρεις […]

Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμοί

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 289.793,28 € συμπεριλαμβανομένου […]

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας