Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
espa Copy

«Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας» (MIS: 5032833)

Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Άξονας Προτεραιότητας: 1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ»

Αξία Σύμβασης: 152.235,00 €

Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

Διάρκεια Υλοποίησης Υποέργου 1: 11/02/2021 – 10/12/2021

Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών “Knowledge A.E. – Innovative I.K.E.”

 Αντικείμενο του υποέργου 1 ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. Το έργο αναλύεται στους παρακάτω άξονες:

  • ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση της Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου σε λογισμικό και υλικό
  • ΑΞΟΝΑΣ 2: Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop)
  • ΑΞΟΝΑΣ 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
  • ΑΞΟΝΑΣ 4: Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας
  • ΑΞΟΝΑΣ 5: Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση 0: Διοίκηση Έργου

Διάρκεια: 10 Μήνες

Μήνες: Μ1-Μ10

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ 01: Διοίκηση Έργου

ΠΕ 02: Μηνιαίες Αναφορές προόδου και εκθέσεις πεπραγμένων

Παραδοτέα:

Π0.1: Παραδοτέα Διοίκησης Έργου (ενσωματωμένα στις Μηνιαίες Αναφορές Προόδου)

Π0.2.1 έως και 2.7: Μηνιαίες αναφορές προόδου

 

Φάση Α: Προπαρασκευαστική Φάση

Διάρκεια: 1 Μήνας

Μήνες: Μ1

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ Α1: Επικαιροποίηση Χρονοδιαγράμματος

ΠΕ Α2: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στον Επιμελητηριακό χώρο και στο Επιμελητήριο Άρτας

ΠΕ Α3: Αναγνώριση και καθορισμός των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων και εφαρμογών του Επιμελητηρίου. Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μελέτη των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν καθώς και λεπτομερής καταγραφή του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί.

ΠΕ Α4: Επικαιροποίηση του Εξοπλισμού

ΠΕ Α5: Αναλυτική περιγραφή και μεθοδολογία των προσφερόμενων υπηρεσιών

Παραδοτέα:

Π.Α.1: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου

Π.Α.2: Μελέτη Εφαρμογών (Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών, Μελέτη Περιεχομένου Εφαρμογών)

Φάση Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Διάρκεια: 3 Μήνες

Μήνες: Μ2-Μ4

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ Β1 Παραγγελία Εξοπλισμού

ΠΕ Β2 Αποστολή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στους χώρους της Αναθέτουσας

ΠΕ Β3 Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του νέου εξοπλισμού

Παραδοτέα:

Π.Β.1. Προμήθεια Εξοπλισμού

Π.Β.2. Αναφορά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού

Π.Β.3. Αναφορά εκπαίδευσης προσωπικού στον προσφερόμενο εξοπλισμό.

Φάση Γ: Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών

Διάρκεια: 4 Μήνες

Μήνες: Μ2-Μ5

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ Γ1: Δημιουργία Σεναρίων Ελέγχου και Δοκιμών

ΠΕ Γ2: Υλοποίηση Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών

ΠΕ Γ3: Εφαρμογή Σεναρίων Δοκιμών στο τελικό σύστημα

ΠΕ Γ4: Συγγραφή Τεχνικών Εγχειριδίων

ΠΕ Γ5: Εγκατάσταση Εφαρμογών και θέση σε λειτουργία

Παραδοτέα:

Π.Γ.1: Σενάρια Ελέγχου και Δοκιμών

Π.Γ.2: Συστήματα και Εφαρμογές:

Π.Γ.2.1. Νέα διαδικτυακή πύλη του Επιμελητηρίου

Π.Γ.2.2. Μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης

Π.Γ.2.3. Ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής και εξυπηρέτησης αιτημάτων

Π.Γ.2.4 Υπηρεσία εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών

Π.Γ.2.5 Παρατηρητήριο τοπικής επιχειρηματικότητας

Π.Γ.2.6 Ψηφιακό αποθετήριο

Π.Γ.2.7. Εφαρμογή Προβολής και Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων

Π.Γ.2.8. Mobile Εφαρμογή προβολής συνολικού Τουριστικού Προϊόντος

Π.Γ.3: Αναφορά Σεναρίων Δοκιμών και Ελέγχου

Π.Γ.4: Τεχνικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση Συστήματος

Π.Γ.5:  Αναφορά Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία

Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση

Διάρκεια: 5 Μήνες

Μήνες: Μ6-Μ10

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ Δ1: Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών

ΠΕ Δ2: Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος

Παραδοτέα:

Π.Δ.1: Εκπαιδευτικό Υλικό

Π.Δ.2: Αναφορά Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Π.Δ.3: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας

Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας