Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Ιστορικό Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Άρτας ιδρύθηκε με το Β.Δ 533/11.06.1966 και αποτελεί Νομικό πρόσωπο Δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). Διοικητικά υπάγεται στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόκειται για έναν αυτοτελή και αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση  εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων του Νομού Άρτας.

Διοίκηση​

Διοικείται από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 21 Συμβούλους.

Τα τμήματα του Επιμελητηρίου είναι :

 • Τμήμα Εμπορίου
 • Τμήμα Μεταποίησης
 • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών.

Μέλη

Μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας αποτελούν τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό Άρτας. Οι επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου είναι σήμερα περίπου 4.500, από τις οποίες το 38% ανήκουν στο Τμήμα Εμπορίου, το 28% στο Τμήμα Μεταποίησης και το 34% στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών. Κατά σειρά κατάταξης οι περισσότερες σε πλήθος επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κάτωθι κλάδους:

ΚΛΑΔΟΙ Πλήθος
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο 1510
Καταλύματα, Εστίαση 825
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 380
Συνεργεία αυτοκινήτων 275
Κατασκευές κτιρίων 200
Τρόφιμα-Ποτά 153
Νομικές, Λογιστικές, τεχνικές Δραστηριότητες 140
Στεγνοκαθαριστήρια, Κουρεία, Κομμωτήρια 140
Μεταλλικές Κατασκευές 130
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 129
Μεταφορές 110
Διαμεσολαβητές 110
Εκπαίδευση 90
Αθλητικές Δραστηριότητες 80

*Υπ.: Στους λοιπούς κλάδους δραστηριοποιούνται λιγότερες από 50 επιχειρήσεις ανά κλάδο.

Θεσμικό πλαίσιο

Το Επιμελητήριο Άρτας αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας. Σκοπό έχει την εκπροσώπηση, παρακολούθηση και προώθηση του Εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, με γνώμονα την ανάπτυξη της τοπικής και όχι μόνο Οικονομίας.

Πιστοποίηση

Το Επιμελητήριο Άρτας πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για την«Παροχή υπηρεσιών για την εμπορική, τουριστική και μεταποιητική ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Νομού  Άρτας και επαρκή διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων άνευ τεχνικού περιεχομένου & ειδικού χαρακτήρα» από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS.

Πρόγραμμα Δράσης

Κάθε Απρίλιο του επομένου έτους συντάσσεται η «Ετήσια ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ» του Επιμελητηρίου Άρτας.

Θεσμικός Ρόλος

Θεωρώντας ότι προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στη σύγχρονη πραγματικότητα αποτελεί η προσφορά προς τα μέλη του, όσο το δυνατόν  αρτιότερης πληροφόρησης και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών, το Επιμελητήριο Άρτας προβαίνει στη παροχή των κάτωθι υπηρεσιών :

 • Παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία.
 • Ανάδειξη και ιεράρχηση προτεραιοτήτων που έχουν σχέση με τις Αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής του.
 • Προστασία και ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιοτεχνίας ,της Βιομηχανίας και των Επαγγελματιών.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ένταξής των σε Κοινοτικά προγράμματα και Αναπτυξιακούς νόμους.
 • Παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των Μ.Μ.Ε.
 • Οργάνωση ημερίδων, Διημερίδων, Συνεδρίων και Επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα επιχειρηματικά στελέχη της περιοχής του.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων που εκπροσωπεί.
 • Προβολή προώθηση και ανάδειξη των τοπικών παραγόμενων προϊόντων μέσω Εκθέσεων και Αποστολών σε Εθνικό και Διακρατικό επίπεδο.
 • Σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών ή  συμμετοχή σ’ αυτές, καθώς και η  σύμπραξη με άλλους φορείς με σκοπό την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων( ΕΦΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ, , BIC Ηπείρου) ή για οποιοδήποτε άλλο Επιμελητηριακό σκοπό (συμμετοχή σε Φορέα για την σύσταση ΒΙ.Π.Α).

Επιπλέον:

 • Επιμελείται την τήρηση του Μητρώου των επωνυμιών , την τήρηση των ειδικών μητρώων και την έκδοση άδειας επαγγέλματος στους εμπορικούς αντιπροσώπους εισαγωγής-εξαγωγής, μεσίτες αστικών συμβάσεων, δόκιμους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς συμβούλους, Ασφαλιστικούς πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εξαγομένων ειδών
 • Τηρεί ειδικό μητρώο για τους εξαγωγείς
 • Συμβιβάζει μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας τυχόν εμπορικές διαφορές .
 • Ενεργεί πραγματογνωσύνες και δειγματοληψίες
 • Επικυρώνει τις υπογραφές των μελών του.

Συμμετέχει σε κυβερνητικές Επιτροπές και συμβούλια:

 • Γ.Σ τη ΚΕΕΕ
 • ΕΕΣΥΜ Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών
 • ΕΦΔ Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε
 • BIC Ηπείρου: Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου
 • Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Ν. Άρτας
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
 • Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων.

Ανθρώπινοι Πόροι

Το Επιμελητήριο Άρτας έχει 4 μόνιμους υπαλλήλους, εκ των οποίων οι δύο διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.

Το επιμελητήριο υποστηρίζεται από Νομικό, Οικονομικό & Τεχνικό Σύμβουλο ανά περίπτωση.

Κτιριακές Υποδομές

Το Επιμελητήριο Άρτας στεγάζεται σε ιδιόκτητο νεότευκτο κτίριο στο κέντρο της πόλης  συνολικού εμβαδού 1000 τ.μ.

Στην πυλωτή θα λειτουργήσει Χώρος υποδοχής συνέδρων και αίθουσα  Σεμιναρίων και Συναντήσεων των επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων του Νομού.

Στο 2ο και 3ο όροφο το σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο  χωρητικότητας 180 ατόμων.

Στον 4ο όροφο λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες ενώ στον 5ο και 6ο όροφο τα Διοικητικά Όργανα του Φορέα.

Υλικοτεχνικές Υποδομές

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Άρτας είναι πλήρως εφοδιασμένες με σύγχρονα δίκτυα και εξοπλισμό γραφείου τελευταίας τεχνολογίας (Η/Υ, φωτοαντιγραφικό και scanner). Επίσης διατηρεί ένα σύγχρονο server, ο οποίος υποστηρίζει το Μητρώο Επιχειρήσεων και το Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το Συνεδριακό Κέντρο θα υποστηρίζεται από ηλεκτρο-ακουστικό σύστημα, ψηφιακό σύστημα προβολής video συμπεριλαμβανομένης οθόνης προβολών και μεταφραστικό σύστημα τριών γλωσσών.

Οικονομικά Στοιχεία

Το Επιμελητήριο Άρτας αποτελεί έναν οικονομικά εύρωστο οργανισμό. Τα αποθεματικά του Επιμελητηρίου 31/12/2009 ξεπέρασαν τα 650.000,00 €

Δράσεις

Τα τελευταία έτη, έχει αναπτύξει μεγάλες και μικρότερες δράσεις οριζόντιας, αλλά και εξατομικευμένης επιχειρηματικής στήριξης.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα- Λοιπές Δράσεις

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης πόρων ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Άρτας, το Επιμελητήριο Άρτας υλοποίησε σημαντικές δράσεις στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης  αλλά και άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ( π.χ Κ.Π Equal ΙΙ Α.Σ «Ευελιξία»).

Η τεχνογνωσία που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, έδωσε τη δυνατότητα στο Επιμελητήριο Άρτας να συμμετέχει και στη παρούσα χρηματοδοτική περίοδο σε διακρατικά  έργα όπως τα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.

Επίσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» , άξονας προτεραιότητας 1, το Επιμελητήριο Άρτας έχει υποβάλει πρόταση με τίτλο : Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop shop) για την διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Άρτας».

Παράλληλα  το Επιμελητήριο Άρτας έχει εκπονήσει «Μελέτη ωρίμανσης και προετοιμασίας του Επιμελητηρίου Άρτας στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 σε ΤΠΕ» στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος : Κοινωνία της Πληροφορίας.

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας