Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4»

Η 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 01/2018 για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων (70000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 08 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην 884 ΠΑΒΕΤ/4ο Γραφείο, (Βενιζέλου 130, Μενεμένη Θεσσαλονίκης).

Επισημαίνονται τα άρθρα 4 (παρ. 3δ), 6, 9, 12 και 18 του παραρτήματος «Α» καθώς και η προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» [σύνταξη εντύπου ΤΕΥΔ σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης (επικαιροποίηση ΤΕΥΔ βάσει ν. 4488/2017-άρθρο 9 παραρτήματος «Β»)]

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310-576326 .         

 Επισυνάπτονται:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α_1 ΤΕΥΔ

 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Previous «Ανοίγει» ο δρόμος για την ανάπτυξη της Θαλασσοθεραπείας στην Ελλάδα – Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας