Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
archeiolipsis F1564073254

Υπουργείο Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού :∆ιαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προµήθειας «αλεύρου για όλες τις χρήσεις» για τις ανάγκες του Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής “ΤΕΒΑ”

     Σας γνωρίζουµε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο “∆ιαβουλεύσεις” βρίσκονται αναρτηµένες οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία 1kg, που θα διανεµηθεί σε απόρους για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών τους. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από την Υπηρεσία µας στα πλαίσια της συνδροµής, που µας ζητήθηκε από Περιφέρειες της χώρας που υλοποιούν το Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής “ΤΕΒΑ”. Οι τεχνικές προδιαγραφές παραµένουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις για δέκα εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής τους, δηλαδή µέχρι τις 14-6-2016.
    Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος µας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών και να εξασφαλίζουν τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων. Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να εξασφαλίζου ευρεία συµµετοχή, άρση τυχόν εµποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση και συντόµευση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Παρακαλούµε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε τυχόν άλλους συναρµόδιους φορείς.  
Previous Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού: Διαγωνισμός Φύλαξης – Ασφάλειας των Χωρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας