Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
frontidasyntirisiprasinou kipon F654817740

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:Διαγωνισμός Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο -μετά το πέρας της έκθεσης -του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2016

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής,  εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ , όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και αναλυτικά στο Παράρτημα Α

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%     ήτοι  24.193,55πλέον ΦΠΑ 24%.

Την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει μετά την ανάθεση του ανωτέρω έργου,  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  του ΕΟΤ με κ.α.ε. 9491.15.

 Την ανάρτηση της αναλυτικής διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ για πέντε(5) συνεχόμενες ημέρες από υπογραφής της.

  Την καταβολή ποσού μέχρι του ποσού των 200,00 € στην BEST MEDIA AE – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ καε 0896.00 «Επιδόσεις –Δημοσιεύσεις-Προσκλήσεις», για τη δημοσίευση της προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού σε 1 ημερήσια οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 03 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00.  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επικαιροποίηση και Εμπλουτισμός του Μητρώου Αξιολογητών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας