Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
yen 0 F1622278992

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού-Φαρμακευτικού Υλικού-Εξοπλισμού

Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού – εξοπλισμού», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και Ζ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή ακόμα μεμονωμένα είτε για το είδος Α’ «Υγειονομικό Υλικό »του Παραρτήματος Α της παρούσης, είτε μεμονωμένα για το είδος Β’« Φαρμακευτικό Υλικό» του Παραρτήματος Α. Επιπλέον διευκρινίζεται πως ΜΟΝΟΝ για το είδος Α’ «Υγειονομικό Υλικό» του Παραρτήματος Α της παρούσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μεμονωμένα και για το κάθε επιμέρους είδους ( αφορά αποκλειστικά στα είδη με Α/Α από 01 έως και 21 του Πίνακα Υπό Προμήθεια Ειδών του Παραρτήματος Α’). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Previous Έως τις 4/5 η προθεσμία για τα δικαιολογητικά ένταξης στον Νόμο Κατσέλη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας