Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia F580935440

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών FAN COILS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την «Προμήθεια υλικών FAN COILS για τις ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων σωμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Συστημικός Ατιθμός ΕΣΗΔΗΣ :

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :    20/12/2017 και ώρα 17:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05/01/2018  και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

 

Προϋπολογισμός : € 130.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σχετικά Αρχεία:

Previous DIGITAL FREIGHT FORWARDING TRANSFORMATION Ψηφιακός μετασχηματισμός στις μεταφορές. Η εσπερίδα για τη διαμεταφορά
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας