Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

ΥΠ/ΠΑ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Xρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου

H Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) δέκα (10) ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα αγοράς από την Υπηρεσία μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου προς κάλυψη αναγκών της 111 ΠΜ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή την χαμηλότερη τιμή).

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Καναδάς: Στις 15 Ιανουαρίου 2019 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την ασφάλεια τροφίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας