Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
TEI ipeirou F537668054

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρησης υγρομόνωσης – θερμομόνωσης και προμήθεια μονωτικού υλικού, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης υγρομόνωσης – θερμομόνωσης  και προμήθεια μονωτικού υλικού, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης υγρομόνωσης – θερμομόνωσης  και προμήθεια μονωτικού υλικού, ανέρχεται στο ποσό των #16.869,45# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και ο πίνακας οικονομικής προσφοράς επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Στην τιμή περιλαμβάνονται : α) η δαπάνη προμήθειας αδρανών υλικών για εργασίες τσιμεντοκονιαμάτων, αποτελούμενες από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο και ενίσχυση με τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος, ώστε να δοθεί κλίση προς τις υπάρχουσες υδρορροές του κτιρίου και β) η δαπάνη Θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (coolmaterials), δηλαδή την Προμήθεια μονωτικών υλικών για Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (coolmaterials), πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

 Η προσφορά θα αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών για εργασίες τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και την προμήθεια και  εργασία θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (coolmaterials) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, σε Ισόγειο κτίριο στην Ηγουμενίτσα όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του Παραρτήματος θα απορρίπτεται.

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας