Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
fire alarms F 744901510

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας.

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας,, οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς, κάτοχους άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε. και της αντίστοιχης άδειας του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 141/2013 είτε από αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγο ή από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο κάτοχο σε ισχύ επαγγελματική άδεια Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 1ης Ομάδας, δηλαδή από ηλεκτρολόγο Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 2ης βαθμίδας.

Συνολικός προϋπολογισμός Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας: #5,500,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δοκιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για την πλήρη και σωστή λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

 

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας