Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kataskeui sintirisi kipos lasithi9 F271955496

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου : “για την συντήρηση & τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα”, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ και στο Παράρτημα Έ(Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας.1.Προϋπολογισμός: 19.354,84€ (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 24.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα, με τους ίδιους όρους και μετά από σύμφωνη γνώμη των δυο μερών.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ είτε από το γραφείο προμηθειών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ “FRESH BUSINESS EXPO 2017” ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΠΟ 2.820€
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας