Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Logo TEIofEpirus F2067191611

ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός αποξήλωσης παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου, στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου, στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου ανέρχεται στο ποσό των #25.529,83# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η τεχνική περιγραφή των εργασιών καθώς και ο πίνακας οικονομικής προσφοράς επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη αποξήλωσης των παλαιών κουφωμάτων και απομάκρυνσης αυτών, η δαπάνη της προμήθειας νέων κουφωμάτων αλουμινίου, η δαπάνη τοποθέτησής τους και η δαπάνη για τα τυχόν μικροϋλικά που απαιτούνται.

 

Η προσφορά θα αφορά την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των κουφωμάτων, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος θα απορρίπτεται.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας