Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  

Αγαπητά μέλη Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ΄Αρτας εκτιμώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις λόγω των αρνητικών συγκυριών(πανδημία, ενεργειακό, εμπόλεμη κατάσταση κ.λ.π) στην αριθμ. Νο2/28-02-2022  αποφάσισε την μείωση των συνδρομών των επιχειρήσεων-μελών του στο Επιμελητήριο για το έτος 2022 στα κατώτατα όρια που ορίζει η Υπουργική απόφαση 78030/30/12/2014. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ […]

champer artas LOGO mikro1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως υπ΄ αριθ. 78030 (ΦΕΚ 3586/31-12-2014 τ. Β΄) που  καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα όρια των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Άρτας κατά τη συνεδρίασή του (Δ.Σ. Νο7/2015), την 1η Ιουλίου 2015, αποφάσισε να καθορίσει στο Μέσο Όρο των ορίων της Υπουργικής Απόφασης την ετήσια συνδρομή […]

champer artas LOGO mikro1

Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ & τρόπος είσπραξης αυτών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής : α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά […]

champer artas LOGO mikro1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του. 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών. 3. Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. των μελών της εταιρείας. 4. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περίληψης καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης […]

champer artas LOGO mikro1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ. 2. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, εφ' όσον η επαγγελματική δραστηριότητα το απαιτεί, σε περίπτωση δε που υπολείπεται ο χρόνος έκδοσης των ως άνω προβλεπόμενων αδειών, θα προσκομίζεται Αποδεικτικό Στοιχείο ότι, υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια […]

champer artas LOGO mikro1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του. 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών. 3. Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περίληψης καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται το αποδεικτικό […]

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας