Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών.

3. Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περίληψης καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.).

5. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ.(με τα αξιώματα).

6. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, εφ' όσον η επαγγελματική δραστηριότητα το απαιτεί, σε περίπτωση δε που υπολείπεται ο χρόνος έκδοσης των ως άνω προβλεπόμενων αδειών, θα προσκομίζεται Αποδεικτικό Στοιχείο ότι, υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για να εκδώσει την άδεια, συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση ότι, με την λήψη της, θα την προσκομίσει στο Επιμελητήριο.

7. Άδεια διαμονής και διαβατήριο για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και διαβατήριο για τους αλλοδαπούς από τρίτες χώρες.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση αιτήματος Μέλους για την πιστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης που ιδρύθηκε μέσα στα χρόνο εγγραφής, θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να την αποδεικνύουν. (Τιμολόγια αγοράς μηχανημάτων – α΄ υλών, πωλήσεων κ.λ.π.).

Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας