Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2015 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων,  διακηρύσσει διεθνή Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (για τα καύσιμα)»  για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, συνολικού προϋπολογισμού 500.873,14 € πλέον Φ.Π.Α (23%).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 25/02/2015 και ώρα 10.30 π.μ. ως 11.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 15/01/2015

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. και η αξία της διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά που καταθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος,  κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, τηλ. 2681362243 & 2681362240).  Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Previous Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δ.Ε.Υ.Α.Α
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας