Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δ.Ε.Υ.Α.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α, Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης μέσων τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας και με τις αντίστοιχες τιμές των ελαιολιπαντικών, για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Αρτας για το έτος 2015, συνολικού ποσού 52.275 € με Φ.Π.Α (23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9-2-2015 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ , Βασ. Πύρρου 17 – Αρτα , με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 π.μ.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 850 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

3.Συνεταιρισμοί

4.Ενώσεις προμηθευτών

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να διατηρούν πρατήριο σε απόσταση μέχρι 5 χλμ. από το χώρο των συνεργείων Υδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ. Εφ’ όσον ο προμηθευτής απέχει πάνω από 5 χλμ. από το χώρο των συνεργείων ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ, η παράδοση θα γίνεται στο χώρο των συνεργείων της ΔΕΥΑΑ δύο (2) με τρείς (3) φορές την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ.

 

 

Άρτα 27-1- 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Previous Γ. Σταθάκης: Αλλάζει η πολιτική στις ιδιωτικοποιήσεις – και τα κόκκινα δάνεια – Εξι βήματα για την ανάπτυξη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας