Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
security F1296014195

Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€3.798.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βελτίωσης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.ΚΑΖΑΤΖΑΚΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

 

Previous ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ»:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας