Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
logo ypa F1464791563

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Διαγωνισμός προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.37/16, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες».

β. Ποσότητα 2ετίας : 2.650 τεμάχια (2.100 τεμάχια για το πρώτο έτος και 550

τεμάχια για το δεύτερο έτος).

γ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 795.000,00 € ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 985.800,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια διετία (630.000,00 € για το έτος 2017 και 165.000,00 € για το έτος 2018).

δ. Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Συμφωνία – πλαίσιο [δύο (2) ετών].

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

 

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 41780.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ:Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας