Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kathariotita4 F1645383346

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ:Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων) των χώρων του Νοσοκομείου και της Μονάδας Εφήβων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών καθαριότητας, χαρτικών και σάκων απορριμμάτων, με την αξιολογημένη και μόνη τεχνικά αποδεκτή εταιρεία του δημόσιου διαγωνισμού της 23.8.2012 (ΠΠΥΥ 2011, σύμφωνα με το από 30.10.2012 Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης) και συγκεκριμένα με την εταιρεία ISS INTEGRATEDFACILITYMANAGEMENTΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑE (πρώην ISS FACILITY SERVICES A.E.), με τους όρους της τελευταίας εν ισχύ σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανώτατου ποσού 200.800,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ΚΑΕ 0419), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας από την πλευρά του Νοσοκομείου σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και υπογραφής σύμβασης είτε από το διαγωνισμό που διενεργεί το Νοσοκομείο στο πλαίσιο του ΠΠΥΦΥ 2014 είτε από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του συστήματος (Συστημικός Αριθμός: 41152).

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Ενοικίαση Δεξαμενής
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας