Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aeroporia3 F 987078685

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός προμήθεια ειδών ιματισμού

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια «Ειδών Ιματισμού», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 367.222,65 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (298.555,00 € ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ). Στη συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν μέχρι τέσσερις (4) ανάδοχοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο, νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς.

Η υπ΄ αριθμ. 28/15 διακήρυξη, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και την υποβολή προσφοράς η οποία θα αξιολογηθεί και πιθανόν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για το άνοιγμα του Χ.Α.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας