Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POLEMIKIAEROPORIA F2135886989

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Ηλεκτρονικό επαναλητικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, με σκοπό την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (541.980,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάδειξης του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την επισκευή των υλικών θέματος, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

 Η συμφωνία πλαίσιο θα συναφθεί με ένα (1) μόνο οικονομικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αποδεκτή προσφορά που ανταποκρίνεται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια “Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων”.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας