Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
politikiaeroporia F 1559295531

Πολιτικής Αεροπορίας: Διαγωνισμός για την προμήθεια “Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVR LT31 των αερολιμένων”.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια “Ανταλλακτικών για τα συστήματα Μέτρησης Ορατότητας Διαδρόμου RVRLT31 των αερολιμένων”.

Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ανταλλακτικών είτε για μεμονωμένα ανταλλακτικά, η σχετική όμως προσφορά θα αφορά την συνολική ποσότητα των επιμέρους ανταλλακτικών.

 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της σχετικής προμήθειας. Το σχέδιο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας