Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aeroporia2 F212059304

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Εκμετάλλευσης των Κυλικείων και του Εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, των Κυλικείων της Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ και του Στρατοπέδου Σούτσου».

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης ενιαίας για όλα τα είδη και κυλικεία – εστιατόριο, που θα δοθεί επί των τιμών των ειδών (βασικών – υποχρεωτικών), για τη μίσθωση / εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ και του Στρατοπέδου Σούτσου, βάσει μηνιαίου μισθώματος και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov .gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Απεγκατάσταση-Μεταφορά και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού των Μηχανουργείων και του Χρωστηρίου του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας