Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
AEROPORIA F2091434772

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Απεγκατάσταση-Μεταφορά και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού των Μηχανουργείων και του Χρωστηρίου του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας»

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου για την απεγκατάσταση-μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού των Μηχανουργείων και του Χρωστηρίου του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας (A/B Ελευσίνας), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (196.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος, ύστερα από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 

 

Προκύρηξη εδώ

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Εγκρίθηκαν συναλλαγές 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ από την αρμόδια Επιτροπή
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας