Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemiki F 715548778

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός 1) Επαναληπτικός διαγωνισμός Εκποίηση Εννέα (9) Αεροσκαφών (Α/Φ) G-164, Έντεκα (11) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών της 359ΜAEΔΥ 2)Μετάθεση ημερομηνίας για την προμήθεια «Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4 x 4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο» 3) Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας «Περιοδικής Επιθεώρησης «Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678 ετών 2015 – 2018»

1)  Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ και τόπος η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας διαγωνισμών γρ. 430). Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 7 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ ή, εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

2) Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 33/15 επαναληπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4 x 4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 21 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

3)   Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 27/15 διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου «Περιοδικής Επιθεώρησης «Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678 ετών 2015 – 2018», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. 3. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα καθώς κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των συμμετεχόντων και την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επεξεργασίας των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πρακτικό σύσκεψης των υποψηφίων αναδόχων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης δαπέδων με προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος laminate σε χώρους του κτιρίου ΣΕΥΠ Ιωαννίνων.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας