Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia artas 640x500 752x490 F 1699409846

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,  προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2021, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (286.004,40€) χωρίς Φ.Π.Α. ή τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (354.645,46€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous TOUR NATUR: Η Άρτα στο Κέντρο της Ευρώπης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας