Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
scholika eidi vivlia oikonomika F1668217537

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών του έτους 2016

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, ασχολούµενοι µε την εµπορία γραφικών και χαρτικών ειδών, όπως προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας προσφορά για γραφικά και χαρτικά είδη για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2016 .
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (6.700,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. για τον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (ΓΡΑΦΙΚΑ) και επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300,00) χωρίς Φ.Π.Α. για τον ΠΙΝΑΚΑ Β΄(ΧΑΡΤΙΚΑ) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ1111). Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά ΠΙΝΑΚΑ .
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο πλαίσιο της παρούσης, δύναται να καταθέσουν προσφορά, γιατοσύνολοτωνειδώντουκάθεΠΙΝΑΚΑ,σε σφραγισµένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier) στην ∆νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Τµήµα Προµηθειών), Πλ. Εθνικής Αντίστασης-47132 Άρτα, µέχρι τις 25/02/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα Υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων και η φράση «Προσφορά για γραφικά και χαρτικά είδη για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σύµφωνα µε την αριθ. 425/18-02-2016 πρόσκληση».

Σχετικά Αρχεία:

Previous Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για α)προμήθεια καυσίμων κίνησης Λιμενικών Αρχών, β) προμήθεια καυσίμων κίνησης πλοηγικού σταθμού Πειραιά και γ) προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας