Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
yen 0 F853995728

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για α)προμήθεια καυσίμων κίνησης Λιμενικών Αρχών, β) προμήθεια καυσίμων κίνησης πλοηγικού σταθμού Πειραιά και γ) προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος από την δημοσιοποίηση της παρούσης και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 18/03/2016 και ώρα 15:00.

 

Μετά τη παρέλευση της καταλυτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)»  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης των βόθρων στην Ηγουμενίτσα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας