Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia attikis1 F 1590667293

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Επαναληπτικός διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση για εννέα (9) δρομολόγια  ( Παράρτημα Δ΄) για τα οποία κατατέθηκαν απαράδεκτες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 146.339,82€χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως εξής: προϋπολογισμός: 121.949,85 €με δικαίωμα προαίρεσης  20%: 24.389,97€ χωρίς ΦΠΑ, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 (4/2015 Διακήρυξη), να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της πρόσκλησης.

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Γραμματεία της Διεύθυνσης  Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Υπόψη Τμήματος  Προμηθειών

17ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ.  15351, Παλλήνη

Ισόγειο

26 / 10 / 2015

14:30

 

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (Ναυτεμπορική & Γενική Δημοπρασιών), σε μία (1) τοπική εφημερίδα (Αττικό Βήμα) και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η πρόσκληση θα γίνει με σύντμηση προθεσμιών, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Η Πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patt.gov.gr

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Γραμματεία της Διεύθυνσης  Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής, υπόψη Τμήματος Προμηθειών, 17ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ.  15351, Παλλήνη στο ισόγειο) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι τις  26/10/2015 και ώρα 14:30.

 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Η διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες γίνεται προφορικά και μετά την ολοκλήρωσή της και την ανάδειξη του μειοδότη ανά δρομολόγιο, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υπογράψουν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε έντυπο της υπηρεσίας την τελική τιμή προσφοράς τους για τα δρομολόγια στα οποία διαπραγματεύτηκαν, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Η διαπραγμάτευση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος Όροφος) κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Previous Σε πέντε πυλώνες θα στηριχθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας