Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dakos 2ypxweujdbo33z52wu0jd6 F 420905835

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 148.150,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο, βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,084€ και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης. Οι ανωτέρω τοποθεσίες και οι απαιτούμενοι ψεκασμοί (αφορά 3 ψεκασμούς) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας