Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
panep F238719072.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 50702/26-10-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 141953) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 305.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 378.200,00€ με ΦΠΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :ΔΕΥΤΕΡΑ 06-12-2021 ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ενημέρωση για την Πρόσκληση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΒΕ για πρόγραμμα εργαζόμενων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας