Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
achepa thessaloniki F167689494

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχουπαροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων (cpv90520000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, του ΚΥ ΣΟΧΟΥ και του ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0846), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014.

Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης προϋπολογισμού 82.500,00€ και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμού 247.500,00€. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών ή από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Β’ Επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας