Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Petsetes F425760684

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Β’ Επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού

προκηρύσσει

Β’ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή «Υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού», (CPV983110006) για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας –Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εφτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά (57.976,97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με δυνατότητα παράτασης τηςσύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας