Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katharistirio F 1467461186

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (cpv 98310000-9) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0843), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 16.05.2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 15.05.2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Αναλυτική διακήρυξη, θα διατίθενται από το site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/products.asp.

Πληροφορίες: τηλ. 2313 303063, Αρμόδια: Β. Χατζηκυριάκου.Θεσσαλονίκη, 24.04.2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Previous Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός ειδών χάρτου καθαριότητας σε ρολούς και φύλλα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας