Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
achepa F1265320542

Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός ειδών χάρτου καθαριότητας σε ρολούς και φύλλα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.646,15 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1381

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (στο εξής: «Νοσοκομείο»)τη Δευτέρα 8-5-2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τμήματος Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Τ.Κ.546 36, Θεσσαλονίκη, στο ισόγειο του κτηρίου Α’, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή την Παρασκευή 5-5-2017και ώρα 14:00, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Νοσοκομείο επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

Previous 2ο Ετήσιο Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων «Ιράκ και Ευρώπη: Εταίροι στην Ανάπτυξη» Αθήνα, 18-19 Μαΐου 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας