Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
asfaltos F375381754

Π.Ε.Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (30.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη βαρύνει έργο της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για τη χρονική περίοδο 2015-2017».

Οι προσφορές των υποψηφίων του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με την παρούσα πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, από τη Πέμπτη 08-06-2017 έως και την Δευτέρα 19-06-2017 μέχρι τις 14:00 μ.μ.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να Δω Προκηρύξεις» και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού στα τηλ. 22213-53710, 22213-53743, 22213-53706 και 22213-53711 (κ. Γιαννουλάκου – κ. Γαβρίλη – κ. Ανδρίτσου – κος Παπακυριακού).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 22213-53846, fax: 22213-53846 (κος Ι. Βουγιουκαλάκις).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος) της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές, για μέρος της ποσότητας προς προμήθεια και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Π.Ε Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας