Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
chromata F1173002839

Π.Ε Στερεάς Ελλάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια α) 36.000kg λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, β) 1.800kg κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γ) 12.600kg υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (73.500,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (59.274,20€ άνευ Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη βαρύνει έργο της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για τη χρονική περίοδο 2015-2017».

Οι προσφορές των υποψηφίων του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με την παρούσα πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, από τη Παρασκευή 09-06-2017 έως και την Τρίτη 20-06-2017 μέχρι τις 14:00 μ.μ.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να Δω Προκηρύξεις» και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού στα τηλ. 22213-53710, 22213-53743, 22213-53706 και 22213-53711 (κ. Γιαννουλάκου – κ. Γαβρίλη – κ. Ανδρίτσου – κος Παπακυριακού).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 22213-53846, fax: 22213-53846

(κος Ι. Βουγιουκαλάκις).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22-06-2017, ημέρα Πέμπτηη και ώρα 10:00 μ.μ. στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος) της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές, για μέρος της ποσότητας προς προμήθεια και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός Υποστήριξης της Εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας