Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
melania F 1928916103

Π.Ε.Εύβοιας: Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών εκτύπωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης & υλικών

εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού, με προϋπολογισμό 43.341,32 € ευρώ με Φ.Π.Α και

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

H προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ΤΜΗΜΑ Α’ (Γραφική ύλη) είναι: 15.422,35 € και για το ΤΜΗΜΑ Β’

(Υλικά εκτύπωσης): 27.918,97 €

Δίνεται το δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ, είτε για το καθένα χωριστά.

Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα επί ποινή αποκλεισμού υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των

ζητούμενων ειδών από κάθε ένα ΤΜΗΜΑ.

Η χρονική διάρκεια της προς σύναψη σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως και ένα (1) έτος.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας