Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POLEMIKIAEROPORIA F 1241469477

Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 41/16 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».

 Ποσότητα : Ένα (1) τεμ. υλικού, NSN : 5841145022804 με P/N : 5231-200-111 & CAGE CODE : F0052 & F6217 ή P/N :704Α45-5760-021 & CAGE CODE : F0210, περιγραφή : DOPPLER RADAR, S/N : 385, Ε/Π SUPER PUMA.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 190.000,00 € συμπεριλαμβα-νομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

 Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00).

 Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).

 

 Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Διαγωνισμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας