Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
mosquito control 200 F978480267

Π.Ε.Άρτας:Διαγωνισμός καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2016

Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2016, στο νοµό Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) µε Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α2014ΕΠ53000007 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 3 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της ΠΕ Άρτας για το έτος 2016).

Ο διαγωνισµός θα γίνει στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Τµήµα Προµηθειών), την 18-04-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε εµπειρία στην καταπολέµηση κουνουπιών, που να διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισµό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στο Νοµό Άρτας, κυρίως µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας και συµπληρωµατικά εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ή από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας µε τη µέθοδο της ακµαιοκτονίας.  

Σχετικά Αρχεία:

Previous Σύσκεψη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με το προεδρείο του Συλλόγου Κρεοπωλών Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας