Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
sunthrhsh hliakou thermosifwna F221522641

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.): Διαγωνισμός Λειτουργία και συντήρηση Λεβητοστασίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την Ανάδειξη Αναδόχου «Λειτουργίας και Συντήρησης των Λεβητοστασίων Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού» και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (176.500,00€) πλέον Φ.Π.Α.

Previous Υπόμνημα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών επέδωσε ο Χρήστος Παπάζογλου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας