Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ken artas F 563673757

Κ.Ε.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός Πλειοδότη Φωτογράφου για Κάλυψη Αναγκών του Προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας για χρονικό διάστημα ενός έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 
 Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη πλειοδότη φωτογράφουγια κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας.και για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έξι μηνών μετά από απόφαση της Υπηρεσίαςκαι επιπλέον τριών μηνών με κοινή συναίνεση Υπηρεσίας και Μισθωτή.
 
 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η τιμή δίνεται ανά
κατατασσόμενη ΕΣΣΟ και προκαταβάλλεται την τελευταία εβδομάδα του μήνα που προηγείται της κατάταξης.
 
Ως κατώτερη αποδεκτή τιμή εκκίνησης πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των € 40,00 ανά ΕΣΣΟ

Σχετικά Αρχεία:

Previous 5ο Αραβο-Ελληνικού Οικονομικου Φόρουμ με τίτλο “Unleashing the Arab-Hellenic Potential”, 29 και 30 Νοεμβρίου 2016, στο Divani Caravel Αθηνών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας