Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Hλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών

Στην προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου (Τμήμα Προμηθειών). Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 07/07/2015 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η ημέρα Δευτέρα, 13/07/2015 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός αφορά το διάστημα από 01-09-2015 έως 31-08-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται 5.918.418,21 ευρώ. Θα πραγματοποιηθεί – για πρώτη φορά- με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή (Κ.Ε.Π. κ.λπ.) και να εγγραφούν, ως οικονομικοί φορείς, στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α/120/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013), στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

Παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr > Ενημέρωση Νέα – Ανακοινώσεις> Προκηρύξεις.

 

Previous 11-12 Ιουνίου 2015, οι εναρκτήριες εκδηλώσεις του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας