Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
file 22 F 409021119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV22820000-4 ) (ΚΑΕ 1293) Προϋπολ. δαπάνη 8.320,97€ προ ΦΠΑ ή 10.318,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 35.338. Μονάδα μέτρησης τεμ.}

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

 

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας