Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόκειται να προβεί στην θεώρηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για γραφική ύλη.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για γραφική ύλη

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα είναι δυνατή για ένα μήνα δηλαδή μέχρι τις 21 -01-2018.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν το διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με βάση τις συνηθέστερες ανάγκες των φορέων σε γραφική ύλη και με την κείμενη νομοθεσία για την γενική ασφάλεια προϊόντων. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, συνεργάτες σας και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας.

Ο Διευθυντής

Ι. Μιχαήλ

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας