Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
syntirisi F 1322990231

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ¨ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨ :Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού – (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπ. δαπάνης 11.992,50 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Τα έργο θα περιλαμβάνει:

1.. την ετήσια συντήρηση των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA που διαθέτει το Νοσοκομείο μας

2.. υπηρεσίες λειτουργικού ελέγχου, διακρίβωση λειτουργίας καθώς και έλεγχο της ηλεκτρικής ασφάλειας των τεσσάρων (4) monitor Nihon Kohden, στην Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου μας, συμπεριλαμβανομένου και της κεντρικής μονάδας παρακολούθησης »

Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνικούς και θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο του κάθε συστήματος. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας