Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ZAKYNTHOU SECURITY F799040247

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ– (CPV 50413200-5) (ΚΑΕ 0439),
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπ. δαπάνης 2.498,87€ συμπ. ΦΠΑ24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή,
την Τρίτη 17 Ιανουαρίου του 2017 και ώρα 12,30 π.μ. ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής ̈).
Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος » οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης, στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μας – Πρωτόκολλο
 
Previous 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ»: Διαγωνισμός προµήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας