Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
servis2 F 1523191553

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” -Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”:Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. ∆ιακ.21/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ τουΓ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» και του Γ.Ν.∆.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»(CPV:79132000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η διακήρυξη Νο 21/2017. βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης –Πρόγραμμα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.nikaia-hosp.gr. Εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213 2076214. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας